Elektrické zařízení

Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. Při revizi se provádí prohlídka, kontrolní měření a přezkoušení jeho celkového stavu. Závěrem je zpráva o revizi, která určuje bezpečnost provozu elektrického zařízení.

VÍCE

Hromosvody

Na hromosvodech je také nutné provádět dle příslušných norem pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a lidí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země.

VÍCE

Stroje, nářadí, spotřebiče

Revize a kontroly se vztahují na veškeré elektrické zařízení, spotřebiče, pracovní stroje a nářadí, připojené do elektrické sítě pomocí pohyblivého přívodu do zásuvky. Revize a kontroly spotřebičů zajišťuje provozovatel v řádných termínech.

VÍCE

Revize elektro pro Znojmo a okolí

Revize elektro, elektroinstalace, elektrospotřebičů, elektrických zařízení, elektrorozvodů, přípojek, strojů a nářadí, hromosvodů...

Zašlete nám nezávaznou poptávku na elektrorevizi

Zabýváme se elektro revizemi rodinných domů a komerčních objektů ve Znojmě a okolí.

milanbuchta@centrum.cz